Xerox

Vår hovedleverandør. X-Partner Salten er sertifisert Xerox Konsesjonær og Xerox Authorized Service Provider.