Ibas

X-Partner Salten tilbyr rekonstruering av data fra skadede media i samarbeid med Ibas