DELL

X-Partner Salten er registrert DELL Partner Direct og leverer PC'er, Servere og andre løsninger fra DELL