Data Recovery

Du har ofte bare en sjanse til å gjenopprette dine data. Etter at vår vurdering er ferdig etter 4 timer, får du svar på om vi kan rekonstruere eller ikke.

Som Ibas - partner kan vi hjelpe deg å sikre data fra alle typer enheter.

  • Hard disker
  • SSD
  • Servere
  • RAID
  • Virtual
  • Mobil / Nettbrett
  • Tape
  • NAS, SAN, DAS
  • Apple

Ikke få panikk, slå av maskinen! Ring oss for gratis råd. Bestill gratis vurdering!

Alle datarekonstruksjonssaker er unike. Først undersøker vi alltid lagringsmediet for å identifisere problemet og skadeomfanget. Hver jobb blir dermed også spesiell alt etter type lagringsmedia, lagringskapasitet, filtyper og operativsystem.

Hvis dine data er lagret på en harddisk som er fysisk ødelagt, trenger du hjelp av spesialister med renromsbenker for å sikre en suksessfull rekonstruksjon av data. Andre typer datatapssituasjoner, forutsatt at mediet fungerer normalt, kan tilbys via Remoteløsninger, i noen tilfeller kan det også være tilfeller da våre spesialister kan bistå onsite.

Ta kontakt med oss for å høre mer om vårt samarbeid med Ibas om Data Rekonstruering