Digitalisering

Usikker på digitalisering? Les litt om hva som egentlig ligger i begrepet og hvordan vi kan bidra.

I vår bransje er det mange som tenker at digitalisering er skanning av papirdokumenter til digitale formater. Selv om det også kan være digitalisering, så er begrepet vesentlig mer omfattende.

Definisjonen av digitalisering er ifølge kommunal- og moderniseringsdepartementet følgende:

"Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige" 

I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Begrepet digitalisering rommer derfor også etablering av nye IT-systemer som opprettholder rutiner som utføres manuelt, selv om noen av de største besparelsene ved digitalisering ofte kommer når rutiner ikke bare blir digitale, men også kan automatiseres.

Det kan kanskje fortsatt være litt vanskelig å forstå, men det finnes en rekke eksempler på digitalisering i hverdagen vår som vi ikke nødvendigvis tenker så mye over. Dette kan være helt hverdagslige ting som:

  • nettbank
  • e-post
  • nettbutikker
  • telefon-apper som ivaretar billetter til transport eller arrangementer
  • kvittering på forsendelser på digitale flater
  • fakturaer i EHF (Elektronisk Handels Format)
  • + en rekke andre løsninger som gjør prosesser enklere uten at vi egentlig tenker over det.

Så hvorfor snakker Xerox, (som fant opp både kopimaskinen og laserskriveren), om digitalisering? Fordi vi både ivaretar digitalisering av papirdokumenter og er en innovatør på teknologi som fornyer, forenkler og forbedrer arbeidshverdagen din.

Dokumenter, enten de er analoge eller digitale, er fortsatt den største informasjonsbæreren vi har i samfunnet. Derfor er prosessene rundt dokumentene som f.eks. arbeidsflyt, gjenfinning, publisering, tilgjengeliggjøring, osv. en del av digitaliseringsprosessene som Xerox har fokus på.

Vi leverer en rekke løsninger for å ivareta analoge og digitale dokumenter, men har også en rekke andre løsninger som faller inn under begrepet digitalisering. 

Herunder faller blant annet vår automatiske levering av skriverrekvisita, skyløsninger og apper for arbeidsflyt som alle handler om å bruke teknologi for å forenkle og forbedre arbeidshverdagen.

Vi har flere eksempler på løsninger vi har levert som forenkler hverdagen for kundene våre. Ta gjerne kontakt i skjemaet for en uforpliktende samtale rundt digitalisering.